Vistabel (Botox)

Åldrande hud och rynkor är ett resultat av många kombinerade faktorer. Rynkor i pannan, mellan ögonbrynen, runt ögonen och munnen resulteras av muskelsammandragningar. När du kisar med ögonen eller rynkar pannan veckas huden och när musklerna dragits samman under en lång tid kan vecken i huden bli mer permanenta även när den underliggande muskeln är avslappnad.

Botox, eller Vistabel som är preparatets namn vid estetiskt bruk, är ett läkemedel som utvecklats från ett protein producerat av bakterien Clostridium botulinum. Vistabel används på många olika sätt för att försvaga muskler som är överaktiva. Inom medicinen har man kunnat använda sig av den positiva effekten för att exempelvis behandla överaktiva muskler vid CP-skador eller för att behandla överaktiva ögonmuskler. Botox används även vid överdriven hand – eller armsvett. Försvagandet av överaktiva muskler i hals och ansikte, har en utslätande effekt på rynkor.

Inom den estetiska plastikirurgin har man på senare tid använt Vistabel för att ta bort bekymmersrynkor mellan ögonbrynen eller kraftiga horisontella veck i pannan. Läkemedlet kan även läggas i överaktiva muskler runt ögonen, munnen eller i halsmuskulatur. Ytterst små doser sprutas in i de aktuella musklerna som då blir försvagade i två till sex månader, varefter muskelkraften återkommer och effekten därmed försvinner. Då kan en förnyad injektion ges.

Många års användning av Vistabel har inte visat på några allvarliga biverkningar. Om för hög dos har injicerats har detta resulterat i övergående försvagning av närliggande muskler. Botoxbehandling kan vara ett bra komplement till kirurgisk behandling eller vara ett alternativ för patienter som vill få en estetisk förbättring i ansiktet utan att genomgå kirurgi. Effekten av en behandling med Vistabel växer fram under 7-14 dagar, vilket gör att du gradvis ser mer utvilad och fräsch ut.

Vistabel (Botox) från företaget Allergan djurtestas inte, istället används en cellbaserad metod som är godkänd av Läkemedelsverket.

För prisuppgifter se prislista (under Fillers).

Adress

Linnégatan 9-11, 4 tr
114 47 Stockholm

Telefon

08-14 44 44

E-post

info@improva.se