Bröstförstoring

Bröstförstoring är ett av de vanligaste plastikkirurgiska ingreppen bland kvinnor. En bröstförstoring är avsedd att förändra formen och volymen på brösten. Det finns många olika skäl till att man vill genomgå en sådan operation. Avsaknad eller begränsad mängd bröstvävnad kan vara ett skäl till önskemål om en bröstförstoring. Ibland kan skälet till bröstimplantatinläggning helt enkelt vara att man önskar en större byst. Efter amning och graviditet förändras bröstens på olika sätt varvid volym och fasthet minskar. Många kvinnor vill få tillbaka en form och volym på brösten som man hade tidigare. Efter en bröstcanceroperation finns ofta ett behov att återskapa bröstet. Ibland behöver hela bröstet återskapas efter en sk mastektomi (helt borttagande av bröstet) och ibland finns endast behov för delvis återskapande av bröstet, som efter kilexcision (man tar bort den sektor i bröstet som innehåller tumörvävnad).

 

Olika typer av bröstimplantat – släta eller texturerade

Det finns olika typer av bröstimplantat. Alla typer av bröstimplantat har ett silikonhölje. Ytan på implantaten kan vara slät eller texturerad (skrovlig). Innehållet kan i princip vara av 3 olika slag; koksalt, flytande silikon eller sk kohesivt (formstabilt) silikon av varierande fasthetsgrad. De kohesiva implantaten benämns populärt för geléhallonsimplantat. De kan fås i rund form eller droppform (anatomisk form).

 

Incisionsplats (var man lägger snittet)

Bröstimplantat kan läggas in via snitt under bröstet (inframamärt), via armhålan eller via vårtgården. Vi lägger vanligtvis snittet under bröstet. Med denna typ av snitt kan man lätt inspektera den skapade fickan, där implantatet sedan ska placeras.

 

Placering av implantat

Vanligtvis lägger vi implantatet under bröstmuskeln (pectoralis major). Med denna typ av placering får man bättre vävnadstäckning, dvs. man ser inte den övre kanten på implantatet genom huden. Det är också lättare att genomföra en mammografi om implantatet läggs under muskeln. Om patienten har tillräckligt med fett/körtelvävnad och om bröstet har ett visst häng, så kan man överväga att placera implantatet ovanpå bröstmuskeln. Vid placering ovan bröstmuskeln är ingreppet som regel mindre smärtsamt än om man placerar implantatet under bröstmuskeln.

 

Konsultation vid bröstförstoring

Vid läkarbesöket får patienten en möjlighet att framföra sina önskemål om bröstform och storlek. Plastikkirurgen bedömer de realistiska förutsättningarna genom att bedöma bröstens form (höjd, bredd och ev. häng) hudkvalitet samt bröstkorgens utseende. Tillsammans kan man sedan enas om lämpligt val av implantat.

 

Operation

Operationen genomförs i narkos i kombination med lokalbedövningsmedel. Vanligtvis placeras implantatet under bröstmuskeln och som regel läggs snittet under bröstet (alternativa placeringar finns, vg se ovan i avsnittet incisionsplats)

 

Komplikationer

Läckage/ruptur kan uppstå men är mycket ovanligt. Olyckor eller mekanisk slitning kan leda till att silikonhöljet går sönder, vilket leder till att koksaltlösningen eller det flytande silikonet rinner ut i proteshålan. Detta är inte farligt, men leder till att implantatet måste bytas ut. Kapselbildning är en ofarlig komplikation, vilken innebär att ärrvävnad, som normalt bildas runt implantatet, förtjockas och leder till att bröstet blir fastare, ändrar form och förskjuts uppåt. Detta tillstånd drabbar ca 5% av patienterna. Den vanligaste åtgärden innebär att man vidgar själva implantatfickan eller tar bort delar eller hela kapseln. Ibland byts även implantatet ut. Har man drabbats av kapselbildning, finns alltid en risk att tillståndet kommer tillbaka trots en förnyad operation. Känselnedsättning uppstår vanligtvis under de första sex månaderna. Känselnedsättningen kan drabba bröstvårtan och olika delar av bröstet. Känseln återkommer oftast, men i enstaka fall finns bestående känselnedsättning kvar. Otillfredställande kosmetiskt resultat undviks genom noggrann kirurgisk planering. Grunden för en bra kirurgisk planering läggs vid konsultationen.

 

Efterförlopp

Vanligtvis stannar våra patienter över natten. Under första veckan får patienten räkna med att använda smärtstillande tabletter regelbundet. Efter operation används sport-bh dygnet runt i tre veckor  och därefter tre veckor dagtid. Ibland erhåller patienten ett så kallat bröstband efter operationen för att resultatet skall bli optimalt. Detta bröstband har patienten då på sig i en till tre veckor. Ärren tejpas med kirurgtejp under sex månaders tid.

Snabbfakta


Operationstid: 1,5 timme

Vistelse på kliniken: 24 timmar

Tillbaka på jobbet: 2 -14 dagar

Operation: Under narkos

 

Adress

Linnégatan 9-11, 4 tr
114 47 Stockholm

Telefon

08-14 44 44

E-post

info@improva.se