Öronplastik

Utstående öron kan för många människor vara besvärande. Barn som upplever detta som störande, opererar ofta sina utstående öron redan före skolstarten. Pojkar söker oftare plastikkirurgisk hjälp för sina utstående öron än flickor, eftersom pojkar inte lika ofta kan dölja tillståndet med långt hår. Vid ca 7 års ålder har örat vuxit färdigt tillräckligt mycket för att det ska vara motiverat att genomföra kirurgin. Ingreppet är också vanligt i vuxen ålder.

Vid konsultationen gör plastikkirurgen en analys av det som patienten söker för. Är det den djupa delen av örats mittparti (conchan) som är problemet? Är det ytterörats yttre kant (helix) som är för kort? Är det en kombination av båda? Är det örsnibben som är för stor? Alla problemen måste analyseras och diskuteras med patienten.

 

Operation

Operationen kan genomföras i lokalbedövning, men vi brukar som regel använda oss av narkos i kombination med lokalbedövning. Ett snitt läggs på örats baksida. Snittet går igenom huden och det underliggande brosket, men snittet går inte igenom huden på framsidan av örat. Örats broskvävnad böjs tillbaka med hjälp av ett slipinstrument. Vid slipningen kan man även ändra formen på brosket, så att det lägger sig in mot huvudet, och bibehåller den formen. Ibland tar man även bort en oval av hud på örats baksida för att ytterligare förstärka effekten av slipningen.

 

Komplikationer

En otillräcklig slipning kan leda till att örat inte böjs in mot huvudet på ett tillfredställande sätt. Om man slipar för mycket kan effekten bli för uttalad, dvs örat ligger för platt mot huvudet. Blödningar och infektioner undviker man genom noggranna förband och antibiotika

Efterförlopp/resultat

Under en vecka efter operationen, måste man ha ett stadigt huvudförband, därefter rekommenderar vi någon form av pannband under natten, som används för att undvika att öronen viks framåt. Pannbandet kan man använda nattetid under tre veckors tid. Det kommande slutresultatet bedöms efter ca sex månader vid ett läkarbesök. Efterbilder tas för att kunna jämföras med de bilder som togs före ingreppet.

Snabbfakta


Operationstid: 1 timme

Vistelse på kliniken: 4-6 timmar

Tillbaka på jobbet: 1-2 veckor

Operation: Under narkos

 

Adress

Linnégatan 9-11, 4 tr
114 47 Stockholm

Telefon

08-14 44 44

E-post

info@improva.se