Pannlyft

Det finns många patienter som önskar genomgå en övre ögonlocksplastik, och vid konsultationen kan man då ibland konstatera att det kanske främst är pannan som behöver lyftas upp för att åstadkomma ett piggare utseende. Ibland är det kanske inte ögonbrynens höjd som upplevs som störande, utan formen på ögonbrynen eller ”argrynkan eller bekymmersrynkan” mellan ögonbrynen som irriterar patienten. En del av de ovan beskrivna ”problemen” kan korrigeras tillfälligt med Botox, men om man vill åstadkomma en mer långvarig förändring kan ett pann/ögonbrynslyft vara ett bra alternativ.

 

Metoder

Det finns olika former av ögonbrynslyft:

  • Lyft av ögonbrynen som genomförs via en övre ögonlocksplastik
  • Lyft av ögonbrynen via två korta snitt i hårbotten
  • Lyft av hela pannan med endoskopisk teknik (fyra snitt i hårbärande parti samt användande av titthålskirurgi)
  • Lyft av hela pannan med kronsnitt (snitt från öra till öra, i hårbärande parti)

 

Operation

Operationen genomförs i narkos. Vid helt pannlyft delas muskulaturen mellan ögonbrynen för att minska överaktivitet i de muskler som orsakar ”bekymmersrynkan”. På senare tid har vi börjat använda ”endotine-plattor” (material som kroppen själv bryter ned) för att fixera vävnaden i den nya positionen. Dessa plattor placeras i hårbotten eller i anslutning till ögonbrynet. De syns inte, men de kan kännas under de cirka sex månader det tar för kroppen att bryta ner plattorna. Det har på senare tid blivit allt sällsyntare med pannlyft med snitt från öra till öra tack vare titthålskirurgi och endotine-plattor.

 

Komplikationer

Blödningar och infektioner kan förekomma men är ovanliga. Påverkan på ansiktsnerven (nervus facialis) kan ge upphov till nedsatt rörelseförmåga i pannan. Denna komplikation är inte vanlig, men kan förekomma. Som regel återkommer muskelfunktionen successivt. Det är viktigt att informera patienterna om att ett pannlyft är ett betydligt mer påfrestande ingrepp fysiskt/psykiskt än en ögonlocksplastik. Vissa patienter besväras av huvudvärk under första veckan. Vid ett traditionellt pannlyft med snitt från öra till öra är risken större för håravfall och känselnedsättning jämfört med begränsad snittföring.

 

Efterförlopp

Första fyra dagarna efter ett pannlyft rekommenderar vi huvudförband för att minska svullnad samt för att förbättra fixationen av vävnaden. Stygnen i hårbärande parti avlägsnas efter 14 dagar. Om ögonbrynen lyfts upp via en övre ögonlocksplastik, avlägsnas stygnen inom en vecka. Det kommande slutresultatet bedöms vid läkarkontrollen efter sex månader.

Snabbfakta


Operationstid: 2 timmar

Vistelse på kliniken: 8-24 timmar

Tillbaka på jobbet: 1-2 veckor

Operation: Under narkos

 

Adress

Linnégatan 9-11, 4 tr
114 47 Stockholm

Telefon

08-14 44 44

E-post

info@improva.se