Personal

Magnus Hober

CEO, MD, Specialist i Plastikkirurgi

Läs mer om Magnus

Doktor Magnus Hober utför all form av estetisk plastikirurgi, och har skaffat sig stor erfarenhet avseende anatomiska, kohesiva bröstimplantat. Han har varit inbjuden talare vid flera stora internationella plastikkirurgiska möten. Bokförlaget Beyond Black publicerade 2007 boken Plastic Surgery and The Worlds Top Surgeons and Clinics.

Magnus Hober föddes 1962. Den medicinska grundutbildningen påbörjades 1983 vid Karolinska Institutet i Stockholm. 1992 blev han legitimerad läkare. Han fortsatte sedan sin specialistutbildning i plastikkirurgi vid Uppsala universitet, under professor Hakelius handledning. 1998 blev han specialist i plastikkirurgi och 2004 fick han certifiering att arbeta i Storbritannien (Certificate of Full Registration in Plastic Surgery in the United Kingdom).

Under tiden i Uppsala arbetade han med rekonstruktiv plastikkirurgi. Under denna period bedrev han även forskning avseende hormonella förändringar i bröstkörtelvävnad. En del av hans forskning bedrevs vid Fox Chase Cancer Center i Philadelphia, USA.

Efter tiden i Uppsala kom Magnus att fokusera på estetisk plastikkirurgi. Han arbetade under nio års tid vid Akademikliniken, där han även var delägare.

2007 startade han sin egen privata plastikkirurgiska verksamhet, Improva Plastikkirurgi.

Magnus Hober är utbildad ”Key note speaker” för läkemedelsföretaget Allergan. Han anlitas kontinuerligt för kurser avseende fillers och Botoxbehandlingar. Han ger även kurser i användandet av anatomiska, kohesiva bröstimplantat.

Magnus Hober är medlem av Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPF), Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP) samt medlem av den internationella föreningen för estetisk plastikkirurgi (ISAPS).

Jan Jernbeck

Medicine doktor & specialist i plastikkirurgi

Läs mer om Jan

Efter att ha arbetat 2 år som barnkirurg fick Jan möjlighet att vikariera som plastikkirurg på Sabbatsbergs sjukhus. Han kände direkt att den kreativa plastikkirurgiska specialiteten passade honom. Specialistutbildningen fick Jan på Karolinska och Sabbatsbergs sjukhus. Parallellt med den kliniska utbildningen bedrev han forskning inom sin specialitet på Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset som resulterade i medicine doktorsexamen 1992. Forskningen var knuten till den mikrokirurgiska tekniken som utvecklades i mitten av 80-talet och som dramatiskt utvecklade möjligheterna att hjälpa patienter med medfödda missbildningar, stora skador eller behov av rekonstruktion efter tex bröstcancer.. Forskningen inom mikrokirurgin rönte internationell uppmärksamhet. För delar av sin forskning erhöll han utmärkelsen bästa vetenskapliga föredrag vid Europeiska Plastikkirurgiska mötet EURAPS 1992. Fram till 1996 arbetade Jan Jernbeck som överläkare på Sabbatsbergs sjukhus och Södersjukhuset med inriktning på mikrokirurgi.

Jan engagerade sig även tidigt i den estetiska kirurgin och grundade Akademikliniken 1991, där han fortfarande är verksam, tillsammans med docent Per Hedén. Akademikliniken utvecklades till ett internationellt center för utveckling av plastikkirurgiska tekniker. Akademikliniken har varit ledande i utvecklingen av olika bröstkirurgiska tekniker såsom bröstförstoring med anatomiska implantat, titthålsteknik vid ansiktskirurgi, injektionsbehandlingar med fett och sk fillers. Jan har också utvecklat intimkirurgiska behandlingar och är den plastikkirurg som har störst erfarenhet i Sverige. Förutom den rent kliniska verksamheten och utvecklingen på Akademikliniken har Jan anlitats för såväl nationella som internationella uppdrag. Bland annat som föreläsare, kursledare och gästoperatör runt om i världen. Han har även uppdrag som sk KOL(key opinionleader) för implantatföretag och företag med fokus på injektionsprodukter med fokus på problemlösning.

Utöver sitt arbete som kirurg har Jan Jernbeck varit engagerad som VD för kliniken fram till hösten 2000. Vid sidan av plastikkirurgin arbetar han med medicinsk utbildning på Akademikliniken. Jan har ofta varit anlitad som expert i media inom den estetiska medicinen. ”Extreme makeover”och två säsonger av ”Plastikkirurgerna”är är exempel där Jan har kunna visa upp såväl reparativ som estetisk plastikkirurgi i TV.

Jan och Magnus har samarbetat under tiden Magnus var verksam på Akademikliniken. Fom 2018 har jag nöjet att åter samarbeta med Magnus på Improva. Där kommer jag att ha mottagning, utföra injektionsbehandlingar och operera.
Jan Jernbeck är medlem i Svensk Plastikkirurgisk förening, Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, Nordisk Plastikkirurgisk Förening, American Society of Plastic Surgeons och American Academy of Anti-Aging Medicine.

Magnus Hober

CEO, MD, Specialist i Plastikkirurgi

Läs mer om Magnus

Doktor Magnus Hober utför all form av estetisk plastikirurgi, och har skaffat sig stor erfarenhet avseende anatomiska, kohesiva bröstimplantat. Han har varit inbjuden talare vid flera stora internationella plastikkirurgiska möten. Bokförlaget Beyond Black publicerade 2007 boken Plastic Surgery and The Worlds Top Surgeons and Clinics.

Magnus Hober föddes 1962. Den medicinska grundutbildningen påbörjades 1983 vid Karolinska Institutet i Stockholm. 1992 blev han legitimerad läkare. Han fortsatte sedan sin specialistutbildning i plastikkirurgi vid Uppsala universitet, under professor Hakelius handledning. 1998 blev han specialist i plastikkirurgi och 2004 fick han certifiering att arbeta i Storbritannien (Certificate of Full Registration in Plastic Surgery in the United Kingdom).

Under tiden i Uppsala arbetade han med rekonstruktiv plastikkirurgi. Under denna period bedrev han även forskning avseende hormonella förändringar i bröstkörtelvävnad. En del av hans forskning bedrevs vid Fox Chase Cancer Center i Philadelphia, USA.

Efter tiden i Uppsala kom Magnus att fokusera på estetisk plastikkirurgi. Han arbetade under nio års tid vid Akademikliniken, där han även var delägare.

2007 startade han sin egen privata plastikkirurgiska verksamhet, Improva Plastikkirurgi.

Magnus Hober är utbildad ”Key note speaker” för läkemedelsföretaget Allergan. Han anlitas kontinuerligt för kurser avseende fillers och Botoxbehandlingar. Han ger även kurser i användandet av anatomiska, kohesiva bröstimplantat.

Magnus Hober är medlem av Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPF), Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP) samt medlem av den internationella föreningen för estetisk plastikkirurgi (ISAPS).

Jan Jernbeck

Medicine doktor & specialist i plastikkirurgi

Läs mer om Jan

Efter att ha arbetat 2 år som barnkirurg fick Jan möjlighet att vikariera som plastikkirurg på Sabbatsbergs sjukhus. Han kände direkt att den kreativa plastikkirurgiska specialiteten passade honom. Specialistutbildningen fick Jan på Karolinska och Sabbatsbergs sjukhus. Parallellt med den kliniska utbildningen bedrev han forskning inom sin specialitet på Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset som resulterade i medicine doktorsexamen 1992. Forskningen var knuten till den mikrokirurgiska tekniken som utvecklades i mitten av 80-talet och som dramatiskt utvecklade möjligheterna att hjälpa patienter med medfödda missbildningar, stora skador eller behov av rekonstruktion efter tex bröstcancer.. Forskningen inom mikrokirurgin rönte internationell uppmärksamhet. För delar av sin forskning erhöll han utmärkelsen bästa vetenskapliga föredrag vid Europeiska Plastikkirurgiska mötet EURAPS 1992. Fram till 1996 arbetade Jan Jernbeck som överläkare på Sabbatsbergs sjukhus och Södersjukhuset med inriktning på mikrokirurgi.

Jan engagerade sig även tidigt i den estetiska kirurgin och grundade Akademikliniken 1991, där han fortfarande är verksam, tillsammans med docent Per Hedén. Akademikliniken utvecklades till ett internationellt center för utveckling av plastikkirurgiska tekniker. Akademikliniken har varit ledande i utvecklingen av olika bröstkirurgiska tekniker såsom bröstförstoring med anatomiska implantat, titthålsteknik vid ansiktskirurgi, injektionsbehandlingar med fett och sk fillers. Jan har också utvecklat intimkirurgiska behandlingar och är den plastikkirurg som har störst erfarenhet i Sverige. Förutom den rent kliniska verksamheten och utvecklingen på Akademikliniken har Jan anlitats för såväl nationella som internationella uppdrag. Bland annat som föreläsare, kursledare och gästoperatör runt om i världen. Han har även uppdrag som sk KOL(key opinionleader) för implantatföretag och företag med fokus på injektionsprodukter med fokus på problemlösning.

Utöver sitt arbete som kirurg har Jan Jernbeck varit engagerad som VD för kliniken fram till hösten 2000. Vid sidan av plastikkirurgin arbetar han med medicinsk utbildning på Akademikliniken. Jan har ofta varit anlitad som expert i media inom den estetiska medicinen. ”Extreme makeover”och två säsonger av ”Plastikkirurgerna”är är exempel där Jan har kunna visa upp såväl reparativ som estetisk plastikkirurgi i TV.

Jan och Magnus har samarbetat under tiden Magnus var verksam på Akademikliniken. Fom 2018 har jag nöjet att åter samarbeta med Magnus på Improva. Där kommer jag att ha mottagning, utföra injektionsbehandlingar och operera.
Jan Jernbeck är medlem i Svensk Plastikkirurgisk förening, Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, Nordisk Plastikkirurgisk Förening, American Society of Plastic Surgeons och American Academy of Anti-Aging Medicine.

Malak Hanna

Narkosläkare

Läs mer om Malak

Lotten Göransson

Sjuksköterska

Läs mer om Lotten

Sjuksköterska med mångårig erfarenhet inom plastikkirurgi. Lotten hjälper våra kunder innan och efter operationen. Hon är även mycket aktiv med rådgivning per telefon, både till kunder som överväger en behandling men även till kunder efter genomförd behandling. Du är alltid välkommen att ringa!

Piotr Szymanski

Narkosläkare

Läs mer om Piotr

Anna Cedergren

Sjuksköterska 

Läs mer om Anna

Lena Karlsson

Sjuksköterska 

Läs mer om Lena

Elena Martinetti

Ekonomiansvarig

Läs mer om Elena

Louise Serninger

Adress

Linnégatan 9-11, 4 tr
114 47 Stockholm

Telefon

08-14 44 44

E-post

info@improva.se