Ansiktslyft

Ansiktslyftning eller “facelift” är ett av de vanligaste ingreppen inom estetisk plastikkirurgi. Med stigande ålder kommer gravitation, rökning, solexposition samt andra miljöfaktorer i kombination med ärftliga faktorer att påverka ansiktets form och utseende. Volymen kommer successivt att förskjutas nedåt vilket ger upphov till “hamsterpåsar” (jowls), fördjupade veck från näsvingarna ned mot munvinklarna (nasolabialveck) samt fett- och hudöverskott under hakan. En ökad finrynkighet samt förtunning av huden är också något som bidrar till ett åldrat utseende.

Inom dagens moderna estetiska plastikkirurgi finns det många olika metoder att tillgå för att korrigera dessa förändringar. Det är då viktigt att individualisera behandlingen beroende på önskemål och fysiska förutsättningar. Nedan går vi igenom de metoder Improva erbjuder – konventionell ansiktslyftning, MACS-lift och mellanansikteslyft. Finrynkighet korrigeras bäst med laserbehandling, kemisk peeling alternativt behandling med muskelavslappnande medel (i vissa områden av ansiktet framför allt runt ögonen samt pannan).

 

Konventionell ansiktslyftning

Vid större behov för hudborttagande av hud är en konventionell ansiktslyftning den bästa metoden. En ansiktslyftning kan utföras som enskilt ingrepp, eller kombineras med pannlyft, övre- och undre ögonlocksplastik. Ett snitt läggs i tinningregionen, ovanför örat, därefter fortsätter snittet i vecket framför örat samt fortsätter bakom örat. Snittet bakom örat kan sträckas ut i varierande längd beroende på förutsättningar och behov. En sträckning av underliggande muskulatur sker som regel(platysmaplastik). Ingreppet kombineras ofta med fettsugning under hakan. Ett dygns övernattning på kliniken är vad vi rekommenderar. Operationen genomförs som regel i narkos i kombination med lokalbedövningsmedel.

 

Komplikationer

När operationen genomförs av en kvalificerad plastikkirurg är ingreppet inte förenat med stora risker. Det finns dock stora individuella skillnader avseende läkningsprocess, elasticitet i huden, ärrbildning etc. Ett slutresultat är aldrig helt förutsägbart.

Komplikationer som kan förekomma är blödningar under huden, skador på nerver som kontrollerar ansiktsmuskulaturen (mycket ovanligt), infektioner. Dålig läkning av huden drabbar som regel rökare. Vi brukar rekommendera våra patienter att vara rökfria under en period före och efter operationen.

 

Efterförlopp

Som regel stannar man ett dygn på kliniken. Två sköterskebesök planeras in efter en respektive två veckor. Vid dessa tillfällen sker sårkontroll och avlägsnande av stygn. Första veckan brukar vi rekommendera högläge av huvudet på natten. Försiktiga promenader kan man successivt tillåta sig under första veckan. “Social läkning”(att våga visa sig för andra människor utan för familjen) brukar ta ca 2-3 veckor, men många människor kan vara tillbaka på arbetet tidigare när blåmärkena försvunnit. Överdrivna ansträngningar bör undvikas under de första fyra till sex veckorna. Som regel brukar vi planera ett återbesök för patienter efter sex månader för att kunna bedöma hur det slutgiltiga resultatet kommer att bli, vilket tar drygt ett år.

 

 

MACS-lift

Vid begränsat behov för borttagande av hudöverskott kan ett sk MACS-lift (Minimal Access Cranial Suspension) vara ett bra alternativ. Vid denna typ av ingrepp läggs ett kort snitt i vecket framför örat samt i hårlinjen ovanför örat. Med hjälp av stygn som placeras i underliggande muskultur (platysma) kan man åstadkomma en vertikal lyftning av ansiktets nedre tredjedel. Detta ingrepp möjliggör kortare konvalescens jämfört med en konventionell ansiktslyftning. Övernattning på kliniken är då ej nödvändigt.

 

 

Mellanansikteslyft

Ett traditionellt ansiktslyft leder framför allt till en förbättrad hals- och käklinje, men den mellersta delen av ansiktet påverkas inte så mycket. Vid ett mellanansikteslyft däremot har man möjlighet att förändra ansiktet över okbenspartiet och tinningregionen. Man kan genomföra en vertikal lyftning av vävnaden utan synliga ärr. Effekten blir att okbenspartiet framhävs, vilket många gånger upplevs som föryngrande. Resultatet kan även innebära att de undre ögonlocken ser mindre ”påsiga” ut. I och med att volymen i ansiktet förskjuts uppåt kan ett tidigare flackt parti i ansiktet förändras så att ögonregionen föryngras.

Ett mellanansikteslyft kan genomföras isolerat eller i kombination med andra ingrepp i ansiktet (facelift, övre ögonlocksplastik eller pannlyft).

 

Operation

Operationen genomförs i narkos. Via snitt i munhålan friläggs mellanansiktet. Snitt läggs även i hårbärande parti i tinningregionen. Man sammanbinder de båda frilagda ytorna via en smal kanal. Genom denna kanal kan man sedan föra in en tråd eller annan form av självförintande material (t.ex resorberbart material av typen Endotine) för att lyfta upp vävnaden i kinden och fästa den mot muskelhinnan i tinningen. Snittet i munhålan försluts med självförintande stygn. I tinningen använder man staplers (häftklamrar) eller stygn som sköterskan avlägsnar efter två veckor.

 

Komplikationer

Blödningar och infektioner kan förekomma. För att förebygga infektioner ges antibiotika under och efter operationen. Vi rekommenderar även våra patienter att köpa munsköljvätska på apoteket t ex Corsodyl eller Hibitane Dental. Denna vätska bör användas några dagar före operationen samt en vecka efter. Känselnedsättning kan förekomma i överläppen. Det är ovanligt och går ofta bort spontant under de första månaderna.

 

Efterförlopp

Stumhetskänsla i kinden i kinden samt problem att tugga hård föda är vanligt under första veckan. Ofta kan man uppleva att vävnaden är för mycket upplyft över okbenen, men efter 2-3 veckor har detta förbättrats väsentligt. Bedömning av hur slutresultatet kommer att bli sker efter ca sex månader.

Snabbfakta


Operationstid: 2-3 timmar

Vistelse på kliniken: 10-24 timmar

Tillbaka på jobbet: 1-2 veckor

Operation: Under narkos

Adress

Linnégatan 9-11, 4 tr
114 47 Stockholm

Telefon

08-14 44 44

E-post

info@improva.se