Bukplastik

Män och kvinnor har som regel olika fettfördelning. Mäns bukfetma beskrivs ofta som ”äppelfetma”, medan kvinnors fettfördelning beskrivs som “päronfetma”.

Äppelfetma brukar som regel innebära att den största fettmängden är koncentrerad innanför bukväggen, mellan tarmarna. Denna typ av fettansamling brukar inte kunna förbättras genom en bukplastik, utan kräver som regel förändrade kost-och motionsvanor. Har patienten däremot även ett hudöverskott, så finns det bättre förutsättningar att en bukplastik ska ge ett förbättrat slutresultat trots fettansamling innanför bukväggen (intraabdominell fetma) .

Päronfetma innebär att fettansamlingarna koncentreras kring nedre delen av buken samt höfterna. Denna typ av kroppskonstitution innebär som regel att fettet är lokaliserat utanför bukväggen. Vid dessa fall kan en bukplastik ge en stor positiv effekt, särskilt om det även finns ett hudöverskott.

 

 

Tre olika typer av bukplastiker

 

1. Modifierad bukplastik

Ingen förflyttning av naveln sker, utan endast det nedre hudöverskottet på buken avlägsnas. Ett snitt läggs i hårbärande parti (pubisregionen) samt i båda ljumskvecken. Operationen kan kombineras med fettsugning. Dränage används ofta för att minska risken för blodansamling och svullnad. Vi erbjuder patienten att kvarstanna på kliniken ett dygn.

2. Full bukplastik

Vi detta ingrepp sker en navelförflyttning för att skapa en möjlighet att avlägsna mer av överskottshuden. Vanligtvis sys även de raka bukmusklerna ihop i medellinjen (som regel har dessa muskler separerat i samband med tidigare graviditet). Detta kombineras ofta med en fettsugning. Snittet läggs på samma sätt som vid en modifierad bukplastik. Ibland räcker inte huden till för att ta bort det gamla navelhålet, utan det sys ihop, och hamnar som regel under bikinilinjen. Dränage används efter operationen för att minska risken för blodansamling och svullnad. Vanligtvis övernattar patienten ett dygn på kliniken.

3. Circumferent bukplastik

Circumferent bukplastik innebär att överskottsvävnad tas bort runt hela kroppen. Därför kommer i dessa fall snittet att gå hela vägen runt bålen. Framtill är snittet likadant som vid en full bukplastik. Snittet fortsätter sedan i nivå med höftbenskammarna på sidorna, och går sedan “måsvingeformat” på ryggsidan. Denna typ av bukplastik genomförs när patienten störs av hud-och fettöverskott på sidorna. Överskott på sidorna är som regel svårt att avlägsna vid en full eller modifierad bukplastik. Som vid en full bukplastik sys vanligtvis de raka bukmusklerna ihop. Det gamla navelhålet kan oftast tas bort. Fyra stycken dränage används efter operationen. Vi detta ingrepp är två dygns övernattning ett standardförfarande.

 

Konsultation för bukplastik

Vid konsultationen bedöms patientens förutsättningar och önskemål för att kunna planera vilken typ av bukplastik som ska genomföras. En bukplastik genomförs i narkos.

 

Komplikationer vid bukplastik

Blödning förebyggs genom noggrann blodstillning under operationen.

Infektioner är ovanliga, men kan förekomma. Dålig vävnadsgenomblödning drabbar framförallt rökare därför bör man undvika rökning tre veckor före och tre veckor efter operationen. Viktigt att komma ihåg är att nikotinplåster eller tuggummi inte kan användas istället.

Fula ärr kan förebyggas med god kirurgisk teknik samt bra eftervård (tejpning av ärren med kirurgtejp i 6 månader). Det finns dock patienter med tendens till sk hypertrofiska ärr (röda, tjocka och kliande), om man vet att man fått sådana ärr tidigare, så bör man upplysa sin kirurg om detta.

Blodproppar är en ovanlig komplikation, men viktig att förebygga. Man bör undvika operation om man är starkt överviktig, om man är rökare eller om man har ärftlig benägenhet att utveckla blodproppar. Vi ger alla våra patienter blodproppsförebygande mediciner i samband med och/eller efter operationen. En del patienter får fortsätta en sådan behandling i hemmet under första veckan efter operationen.

Alla patienter som genomgår en bukplastik får en nedsatt känsel ovanför buksnittet. Denna känselnedsättning minskar under de första sex månaderna, men en liten känselnedsättning kommer vanligtvis alltid att finnas kvar. Det stora flertalet patinter besväras som regel inte av detta.

 

Efterförlopp

Den första veckan efter operationen är besvärligast. Patienten är svullen och öm i buken, och har svårt att röra sig normalt. Man behöver då ta smärtstillande tabletter regelbundet. Efter tre veckor känner de flesta patienterna sig betydligt piggare och kan då ta kortare promenader, och många patienter kan återgå till arbetet. Patienterna får en speciell gördel som ska bäras under totalt sex veckors tid (tre veckor dygnet runt, och därefter tre veckor dagtid). Vi avråder från “sit ups” under de tre första månaderna, om de raka bukmusklerna är ihopsydda.

Snabbfakta


Operationstid: 2-5 timmar

Vistelse på kliniken: 24-48 timmar beroende på ingreppets omfattning

Tillbaka på jobbet: 1-3 veckor

Operation: Under narkos

 

Adress

Linnégatan 9-11, 4 tr
114 47 Stockholm

Telefon

08-14 44 44

E-post

info@improva.se