Överarmsplastik

Slapp vävnad på överarmarnas baksida är ett problem som främst drabbar kvinnor. Tillståndet uppkommer till följd av förändrade hormonnivåer samt ärftliga och miljömässiga faktorer. Enbart fettsugning fungerar inte så väl, eftersom det ofta föreligger ett hudöverskott. Vid konsultationen är det viktigt att påtala att snittet måste läggas mot hudens sprickriktning, vilket vi normalt undviker på grund av risken för mer iögonfallande ärr.

 

Operation

Operationen utförs i narkos. En oval bit av huden, på insidan av armen, tas bort. Om snittet placeras rätt innebär det som regel att ärret inte syns när patienten står med armarna utmed sidorna. Endast hud och underliggande fettvävnad tas bort.

 

Komplikationer

Om snittet placeras felaktigt kan ärret bli störande för patienten. Även om snittet är rätt placerat finns risk för breda ärr. Svullnad på grund av skadade lymfbanor (lymfödem) är en komplikation som är ovanlig om man undviker att skära ned i underliggande muskelhinna.

 

Efterförlopp/resultat

Bandagering av hela armen rekommenderas under tre veckors tid. Vi uppmuntrar patienterna att försöka ha armarna högt vid vila, för att undvika svullnad. Tungt arbete med överarmarna bör undvikas under sex veckors tid. Det kommande slutresultatet kan bedömas vid 6-månaderskontrollen hos plastikkirurgen.

Snabbfakta


Operationstid: 2 timmar

Vistelse på kliniken: 4-8 timmar

Tillbaka på jobbet: 1-2 veckor

Operation: Under narkos

 

Adress

Linnégatan 9-11, 4 tr
114 47 Stockholm

Telefon

08-14 44 44

E-post

info@improva.se