Övre ögonlocksplastik

Ett av de vanligaste plastikkirurgiska ingreppet är justering av hudöverskott i de övre ögonlocken. Besvär av detta är försämrad sikt, till en början först åt sidorna men vid mycket hudöverskott även rakt fram. Detta försöker patienten motverka genom att lyfta upp ögonbrynen och rynka pannan vilket kan leda till konstant huvudvärk. Det är inte heller ovanligt att patienten upplever att ögonlocken känns tunga, vilket kan medföra att en trötthetskänsla infinner sig. Ibland upplever patienten att hon/han ser trött ut och önskar en operation av ögonen främst av detta skäl. Orsaken till symptomen är i de flesta fall ökad mängd hud, muskel och ibland också fett i de övre ögonlocken.

 

Operation

Operationen utförs i lätt narkos eller i lokalbedövning. Vid ingreppet avlägsnas hud och eventuellt muskulatur samt fettansamling i ögonvrån. Operationen tar cirka en timme, och efter operationen stannar patienten på kliniken under några timmar. Svullnad och blånad kan uppkomma i de övre ögonlocken, ibland även under ögonen. De flesta upplever ingreppet som smärtfritt.

 

Efterförlopp

Blåmärken och svullnad avtar inom en till två veckor och de flesta kan då återgå till arbetet. Ärren kan inledningsvis vara röda under de första 14 dagarna, därefter bleknar de successivt. De kan sminkas med täckande kräm efter 14 dagar.

 

Komplikationer

Ingreppet har få risker. Om infektion uppstår kan det resultera i ett tjockare ärr men det är mycket ovanligt.

 

Resultat

Ett piggare utseende och bättre sikt. Ärren blir med tiden allt finare och på de flesta patienter syns de inte alls efter några år.

 

 

Undre ögonlocksplastik

Ofta upplever patienten att de undre ögonlocken känns påsiga. Ögonlockssvullnaden beror på en ökad mängd fett i de undre ögonlocken. Eftersom fett lätt drar åt sig vatten så varierar fettvävnadsvolymen. Den ökade fettmassan tänjer ut ögonlockshuden som med tiden mister sin elasticitet och förblir uttänjd. Andra orsaker kan vara en smårynkig, ofta solskadad eller slapp hud.

 

Operation

Olika vävnadsförändringar i de undre ögonlocken kräver olika slags operationer. Vid ökad mängd fett i de undre ögonlocken kan man ibland ta bort fett via ett snitt genom slemhinnan på det undre ögonlockets insida (transconjunctival fettexstirpation).

Om det däremot finns en ökad mängd fett i de undre ögonlocken samt dålig spänst i huden brukar man ta bort både hud, fett- och muskelvävnad med en konventionell undre ögonlocksplastik. Via ett snitt längs undre ögonlockets fria kant, strax under ögonfranslinjen, kan huden från de undre ögonlocken lossas och muskelvävnad liksom fett tas bort. Ibland förskjuts fettkudden nedåt, utan att avlägsna fettet (transposition) Därefter kan man sträcka undre ögonlockskanten genom att sätta ett stygn i ögonvrån (cantopexi). Detta motverkar att ögonlocket hänger ner efter operationen. Avslutningsvis tas överskottshud bort.

Ibland när huden hänger ner och ger ett eller flera hudveck vid övergången från ögonlocket till kinden, så kan man enkelt skära bort detta överskott genom att lägga snittet precis där överskottet finns (direktexcision).

 

Efterförlopp

Efterförloppet kräver vila med huvudet högt för att minska svullnad. Såren på ögonlockens insida efter fettborttagning läker fort och utan besvärande ärrbildning. Vid konventionell undre ögonlocksplastik uppkommer ärr i huden som kan vara röda första tiden. men som sedan bleknar och knappt är synbara efter några år.

 

Komplikationer

Undre ögonlocksoperationer är ingrepp som kräver noggrann planering. Om undre ögonlocket sjunker ner bara 2 mm, uppvisar breddökat ärr eller minsta ojämnhet under huden så syns detta mycket tydligt, och kan leda till att önskat resultat inte uppnås. Om man utför ett ”snaptest” (kontollerar hur lång tid det tar för ett undre ögonlock att fjädra tillbaka vid neddragning) upptäcker man om patienten har dålig spänst, vilket leder till att plastikkirurgen måste överväga att sträcka den undre ögonlockskanten med ett stygn i ögonvrån.

 

Resultat

Med god kirurgisk planering kan alltså neddragning av undre ögonlocket (scleralshow) undvikas. Med rätt teknik kan man uppnå ett piggare och föryngrat utseende kring ögonen. Slutesultatet bedöms efter 6 månader.

Snabbfakta


Operationstid: 1 timme

Vistelse på kliniken: 4-6 timmar

Tillbaka på jobbet: 1-14 dagar

Operation: Under narkos

 

Adress

Linnégatan 9-11, 4 tr
114 47 Stockholm

Telefon

08-14 44 44

E-post

info@improva.se