Intimkirurgi

Stora inre blygdläppar kan vara medfödda eller förvärvade (kraftig viktuppgång, kronisk irritation eller hormonpåverkan). Patienters motiv för att ändra sina blygdläppar genom kirurgi skiljer sig. Det kan röra sig om rent utseendemässiga skäl, obehag vid användande vissa trånga klädesplagg, svårigheter att utöva sport eller obehag vid sexuell aktivitet. Vid läkarundersökningen finner man att de inre blygdläpparna, vid stående, är påtagligt mer synliga i förhållande till de yttre blygdläpparna. Många gånger kan det även finnas stora sidoskillnader på de inre blygdläpparna beträffande form och storlek.

 

Operation

Förminskning av de inre blygdläpparna kan utföras i narkos eller enbart med hjälp av lokalbedövning. Vanligtvis görs ett längsgående snitt utmed blygdläppskanten för att avlägsna det parti som patienten upplever som störande. Alternativt kan man skära ut en kil.

 

Komplikationer

Blödningar och infektioner kan förekomma, men detta är ovanligt. Ojämnheter eller stygn som lossnar i förtid är andra problem som kan uppträda.

 

Efterförlopp

En vecka efter utförd operation kommer patienten på återbesök till en sjuksköterska för uppföljning. Eventuellt kvarvarande stygn tas bort (på Improva används stygn som försvinner). Återbesök till plastikkirurgen sker efter ca sex månader, då sker bedömning av slutresultatet. I en studie som publicerades i Läkartidningen 2004 (nr 38) rekommenderar 92 % av de kvinnor som genomgått blygdläppskirurgi ingreppet till andra kvinnor med liknande besvär.

Snabbfakta


Operationstid: 45 min

Vistelse på kliniken: 4-6 timmar

Tillbaka på jobbet: 1-3 dagar efter

Operation: Under narkos

 

Adress

Linnégatan 9-11, 4 tr
114 47 Stockholm

Telefon

08-14 44 44

E-post

info@improva.se