Jan Jernbeck

Jan Jernbeck

Medicine doktor, Specialist i plastikkirurgi

Jan är född 1956 i Stockholm där han också utbildade sig till läkare. Han påbörjade sina medicinska studier 1974 och avlade läkarexamen 1980 och legitimerades 1982.

Efter att ha arbetat 2 år som barnkirurg fick Jan möjlighet att vikariera som plastikkirurg på Sabbatsbergs sjukhus. Han kände direkt att den kreativa plastikkirurgiska specialiteten passade honom. Specialistutbildningen fick Jan på Karolinska och Sabbatsbergs sjukhus. Parallellt med den kliniska utbildningen bedrev han forskning inom sin specialitet på Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset som resulterade i medicine doktorsexamen 1992. Forskningen var knuten till den mikrokirurgiska tekniken som utvecklades i mitten av 80-talet och som dramatiskt utvecklade möjligheterna att hjälpa patienter med medfödda missbildningar, stora skador eller behov av rekonstruktion efter tex bröstcancer.. Forskningen inom mikrokirurgin rönte internationell uppmärksamhet. För delar av sin forskning erhöll han utmärkelsen bästa vetenskapliga föredrag vid Europeiska Plastikkirurgiska mötet EURAPS 1992. Fram till 1996 arbetade Jan Jernbeck som överläkare på Sabbatsbergs sjukhus och Södersjukhuset med inriktning på mikrokirurgi.

Jan engagerade sig även tidigt i den estetiska kirurgin och grundade Akademikliniken 1991, där han fortfarande är verksam, tillsammans med docent Per Hedén. Akademikliniken utvecklades till ett internationellt center för utveckling av plastikkirurgiska tekniker. Akademikliniken har varit ledande i utvecklingen av olika bröstkirurgiska tekniker såsom bröstförstoring med anatomiska implantat, titthålsteknik vid ansiktskirurgi, injektionsbehandlingar med fett och sk fillers. Jan har också utvecklat intimkirurgiska behandlingar och är den plastikkirurg som har störst erfarenhet i Sverige. Förutom den rent kliniska verksamheten och utvecklingen på Akademikliniken har Jan anlitats för såväl nationella som internationella uppdrag. Bland annat som föreläsare, kursledare och gästoperatör runt om i världen. Han har även uppdrag som sk KOL(key opinionleader) för implantatföretag och företag med fokus på injektionsprodukter med fokus på problemlösning.

Utöver sitt arbete som kirurg har Jan Jernbeck varit engagerad som VD för kliniken fram till hösten 2000. Vid sidan av plastikkirurgin arbetar han med medicinsk utbildning på Akademikliniken. Jan har ofta varit anlitad som expert i media inom den estetiska medicinen. ”Extreme makeover”och två säsonger av ”Plastikkirurgerna”är är exempel där Jan har kunna visa upp såväl reparativ som estetisk plastikkirurgi i TV.

Jan och Magnus har samarbetat under tiden Magnus var verksam på Akademikliniken. Fom 2018 har jag nöjet att åter samarbeta med Magnus på Improva. Där kommer jag att ha mottagning, utföra injektionsbehandlingar och operera.
Jan Jernbeck är medlem i Svensk Plastikkirurgisk förening, Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, Nordisk Plastikkirurgisk Förening, American Society of Plastic Surgeons och American Academy of Anti-Aging Medicine.