Våra lokaler

Improva är beläget i fjärde våningsplanet på Linnégatan 9 till 11 på Östermalm i Stockholm. Kliniken har två moderna och fullt utrustade operationssalar för kirurgi i narkos. På kliniken finns tre mottagningsrum och åtta patientsängar. Enskilda rum kan erbjudas de patienter som ska övernatta.