Bröstimplantatsregistret

Skärmdump 2014-09-23 12.09.46

Denna klinik är ansluten till det nationella kvalitetsregistret BRIMP för

registrering av bröstimplantat.  BRIMP, som är ett av många kvalitetsregister i svensk sjukvård, stöds av

Sveriges Kommuner och Landsting.

Registrets syfte

Förbättra kvaliteten av vården och patientsäkerheten vid bröstimplantatsoperationer.

Du bidrar till en bättre vård

Genom att vara med i BRIMP bidrar du till att förbättra vården för kvinnor med

bröstimplantat.  Ju fler som deltar desto statistiskt säkrare blir resultaten, vilka vi använder för

förbättringsarbete.

Du skyddas av sekretess

Dina uppgifter i BRIMP är sekretesskyddade och behandlas som journalhandlingar i enlighet med patientlagen.

Dina rättigheter som patient

Du kan tacka nej till att bli registrerad eller få dina uppgifter borttagna närhelst du önskar.

Önskar du mer information om bröstimplantatregistret kan du kontakta din läkare på kliniken eller gå in på www. BRIMP.se

Tack på förhand för din medverkan. Den är viktig.