Behandlingen

Hur går behandlingen till?

Ett munstycke appliceras över den lokala fettdepån som med hjälpa av vakuum suger upp fettet i munstycket. Genom kontrollerad kyla kistalliseras fettcellerna och dör.

När munstycket appliceras uppstår en dragande och stickande känsla som efterföljs av intensiv köld. Efter några minuter domnar behandlingsområdet av och obehagskänslan avtar. Under pågående behandling ligger du bekvämt och du kan t.ex. prata i telefonen, läsa en bok eller arbeta med din dator.

Munstycket sitter på i ca en timme/område och därefter tas applikation bort. Det behandlade området är då kallt, hårt och rodnat och vid denna tidpunkt kommer din behandlare att massera behandlingsområdet. Massagen pågår i 2 minuter och kan upplevas som obehaglig. Då behandlingen är icke-kirurgisk kan du vanligtvis återgå till dina normala aktiviteter direkt efter behandlingen.

Male-CloseUpTreatment-CoolCore-Large

Vad kan du förvänta dig efter behandlingen?

Efter behandlingen  är behandlingsområdet initialt rött vilket försvinner inom några timmar. Succesivt efter behandlingen kan du uppleva en ömhet, blånad och svullnad vilket i sin tur försvinner inom ett par veckor.

De första veckorna kan man uppleva de tidigare nämnda symptomen men man kan även uppleva att området är beröringskänsligt, kliande, stickande och att man har känselbortfall . Under dessa veckor upplever vissa att det är behagligt med någon form av kompressionsplagg över behandlingsområdet och upplever man sig behöva smärtlindring går det bra att ta Paracetamol, där emot ska man undvika intiinflammatoriska preparat (NSAID).

Konvalescenstiden efter en behandling med CoolSculpting är kort och man kan vanligtvis återgå till sina dagliga sysslor direkt efter behandlingen. Dock kan vissa som tidigare nämnt uppleva visst besvär i form av obehag en tid efter behandlingen.

Till en början kan behandlingsområdet upplevas dubbelt så stort som före behandlingen men successivt syns resultatet. Efter ca 3 veckor kan vissa börja se resultat och efter ca 8 veckor har 80 % av resultatet uppnåtts. Först efter 4 månader kan man bedöma slutresultatet.

6 veckor efter behandlingen kommer man tillbaka på ett återbesök för en första bedömning av behandlingsresultatet.  De fettceller som behandlats är borta permanent och behandlingen ger en synbar och mätbar minskning av fettet på 20-25%. Det är dock viktigt att tänka på att försöka leva en hälsosam livsstil då viktuppgång kan göra resultatet mindre synbart.